Publicerad i BlåEld #15!

Två av mina haikuer är publicerade i senaste numret av Svenska haikusällskapets tidskrift BlåEld.

på muren
silhuetten av huset
som inte längre finns

fåret i dammen
dricker
sin egen spegelbild