Om Torun Ewald

Hej!

Jag är Torun Ewald och jag skriver både det ena och det andra – haiku, fantasy, essäer …

Jag har gett ut två samlingar med haiku, Humlamaden och En reva i verkligheten.

Mina haikuer finns även publicerade i Svenska haikusällskapets tidskrift Blåeld och i deras antologier, i Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift (japp!) och – nu senast – i Ordskaelvs Hej stora eldfågel.

Essäerna är utgivna av Biblis, Litteraturrundan, Föreningen Gamla Christianstad och Fri Press. På universitetsbiblioteket i Lund hittar du min fantasyroman Det levande mörkret. Jag har en fil.mag. från Författarskolan vid Lunds universitet. Tidigare hette jag Helen Hartelius och jag har publicerat en del under det namnet innan jag bytte till Torun.

Mina diktsamlingar och vykort hittar du på sidan Till salu.

Välkommen!