Om Torun Ewald

Jag är Torun Ewald och jag är fil.mag. i litterärt skapande. Sedan många år tillbaka skriver jag korta dikter på svenska i den japanska diktformen haiku. Ledstjärnor i det skrivandet är den stringenta formen, att väcka en tanke eller att förmedla en känsla.

Jag skriver även skönlitteratur, fantasy, fri dikt och en och annan essä.

Tidigare hette jag Helen Hartelius. Jag har publicerat en del under det namnet innan jag bytte till Torun.