Genom vårnatten
sjunger näktergalen
Nessun dorma

Throughout the spring night
the nightingale sings
Nessun dorma

Hej stora eldfågel

En av mina haikuer har precis blivit publicerad i Ordskaelvs antologi Hej stora eldfågel.

Antologin är utgiven i Poesiens Hus & Ordskælv’s bokserie NORDENS ALLERBEDSTE PENSUMLØSE POESI (NAPP), denna gång späckad med den finaste samtidspoesin från 2022.

Dikterna i NAPP väljs ut från alla diktsamlingar som getts ut under det givna året, av unga NAPP-redaktioner i Danmark, Sverige, Norge och Island, med hjärta och själ som kompass.

NAPP-serien ges ut av Poesiens Hus i Köpenhamn och det tvärnordiska förlaget Ordskælv tillsammans med systerorganisationerna Orðskjálfti, Ordskalv och Ordskjelv.

Dikterna ges ut på originalspråket och i engelsk översättning.

Min dikt är en haiku tidigare publicerad i Humlamaden.

Titta på en hackspett
lyssna på en humla
andas

Watch a woodpecker
listen to a bumblebee
breathe

Antologin går att beställa här: https://www.ordskaelv.org/butik/p/hejstorildfugl

Antologin har stöd från Nordisk kulturkontakt: https://www.nordiskkulturkontakt.org/

Fantastisk litteratur i Lund!

Söndagen den 5 maj pratar jag haiku och säljer diktsamlingar på årets upplaga av Litteraturrundan!

Hur dags? Min stund på scenen är kl 13.35.

Hur länge? Öppet kl 11-15. Jag är där hela tiden.

Var? L Fiskaregatan 4 i Lund, in på gården.

Varmt välkommen!