Publicerat

Som Torun Ewald:

  • Poesi på en dag 2023, Författares bokmaskin, Stockholm, 2023.
  • Blåeld, Svenska Haikusällskapet, [Sverige], 2016-, #15 år 2022, s 27.
  • Blåeld, Svenska Haikusällskapet, [Sverige], 2016-, #14 år 2022, s 37.
  • Månadens haiku, Svenska Haikusällskapet, mars 2022.

Som Helen Hartelius:

  • Blåeld, Svenska Haikusällskapet, [Sverige], 2016-, #10 år 2020, s 32.
  • Blåeld, Svenska Haikusällskapet, [Sverige], 2016-, #9 år 2019, s 29.
  • Bortom verkligheten – När tiden går fel, magisteruppsats, Lunds universitets författarskola, Lund, 2014.
  • Hartelius, Jonas, Narcotic drug control policy in Sweden: the post-war experience, Fri förlag, Stockholm, 2008 [translation: Helen Hartelius]: https://libris.kb.se/bib/11206554