Länkar

ALIS: https://www.alis.org/

Bokinfo: https://www.bokinfo.se/sverige/

Författarskolan: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/

Humlamaden Grön Rehab: http://www.humlamaden.com/

ISBN: https://isbn.kb.se/

Libris: https://libris.kb.se/

Litteratur Lunds kommun: https://lund.se/uppleva-och-gora/kultur/litteratur

Litteraturrundan: https://litteraturrundan.se/

Svenska Akademiens ordböcker: https://svenska.se/

Svenska Haikusällskapet: https://haiku-shs.org/

Sveriges facköversättarförening: https://sfoe.se/sv/

Synonymer: https://www.synonymer.se/